Články

Důležitost aktualizace stavebních  dokumentů při prodeji nemovitosti v roce 2024

Od ledna 2024 vstoupil v platnost nový stavební zákon v České republice, který s sebou přináší nejen zrychlení a zjednodušení povolování staveb, ale také nové povinnosti pro vlastníky nemovitostí. Jednou z klíčových změn je předat platnou stavební dokumentaci (původního stavu nebo po rekonstrukci domu či bytu) kupujícímu nejpozději při podpisu kupní smlouvy, jinak hrozí majitelům nemovitostí vysoké pokuty.

Změny ve stavebním zákoně:

Nová legislativa klade větší důraz na aktualizaci stavební dokumentace. Dříve byla povinnost předat projektovou dokumentaci novému vlastníku, ale od ledna 2024 je nutné, aby každý vlastník uchovával dokumentaci v aktuálním stavu. Pokud je dokumentace neaktuální nebo neexistuje, mohou stavební úřady uložit pokuty až do výše 400 000 Kč.

Důležitost stavební dokumentace:

Stavební dokumentace je zásadním nástrojem pro realizaci jakéhokoliv stavebního projektu. Obsahuje detailní informace o stavbě a je nezbytná pro komunikaci mezi investorem, projektanty, stavebními firmami a dalšími zainteresovanými stranami. Slouží nejen jako průvodce výstavbou, ale také jako důkazní materiál pro stavební úřady.

Realita na trhu:

Podle zkušeností Asociace inspektorů nemovitostí často chybí u starších domů, které prošly rozsáhlou rekonstrukcí, aktuální stavební dokumentace. Tyto úpravy mnohdy proběhly bez řádného ohlášení a dokumentace tak neodpovídá skutečnému stavu nemovitosti.

Dopady na majitele a kupující:

Pro nové majitele nemovitosti může být nepřítomnost aktualizované dokumentace velkým problémem, obzvláště pokud plánují další stavební úpravy. Prodávající nemusí novému majiteli předat aktuální dokumentaci, ale kupující se stává odpovědným za její aktuální stav hned po převzetí nemovitosti. Tato situace může vést k právním komplikacím a finančním sankcím.

Řešení pro majitele:

Je důležité, aby vlastníci nemovitostí po rekonstrukci nejen aktualizovali dispozici své nemovitosti, ale také zajistili zanesení změn do stavební dokumentace. V případě, že dokumentace chybí nebo je neúplná, je možné vypracovat pasport stavby, který dokumentuje současný stav nemovitosti. Obsahem pasportu stavby je průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační nákres a výkresová dokumentace. Projektanti takový pasport vypracují během pár dní a stojí tisíce až nízké desetitisíce Kč. Pasport také využijete při legalizaci stavby a jejím zápisu do katastru, jako podklad pro výpočet PENB (energetického štítku) nebo jako podklad pro rekonstrukci.

Rady pro kupce nemovitostí:

Kupujícím doporučujeme důkladně ověřit stav stavební dokumentace před zakoupením nemovitosti. Je vhodné si na prohlídku vzít odborníka na posouzení technického stavu nemovitosti a případné nutné úpravy. Tato předběžná kontrola může předejít budoucím právním a finančním problémům. U domů a větších nemovitostí obecně, je na místě uvažovat o stavebně-technické inspekci, po které vám specialista vyhotoví detailní zprávu, ve které vyhodnotí vlhkost, tepelné ztráty, stav vodorovných a svislých konstrukcí, střechy a krovů, zdravotně technických instalací, elektroinstalací nebo i statiky. tato služba už je dražší než pasport, dáte za ni desetitisíce až statisíce Kč. Tuto zprávu už má někdy připravenou prodávající, někdy se dá domluvit na rozdělení nákladů mezi obě strany.

Nový stavební zákon klade důraz na aktualizaci a uchování stavební dokumentace, což je klíčové pro zajištění bezpečnosti, ochrany veřejných zájmů a usnadnění budoucích transakcí. Vlastníci nemovitostí by měli být proaktivní v udržování svých dokumentů aktuálních, aby se vyhnuli potenciálním pokutám a právním problémům.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email