Články

Klíčové principy efektivní komunikace a vyjednávání

V tomto článku se zaměříme na klíčové aspekty efektivní komunikace a vyjednávání. Efektivní komunikace je základem úspěšných obchodních i osobních vztahů, a porozumění jejím principům vám může pomoci dosáhnout lepších výsledků ve vašem profesním i osobním životě.

Emoce a intuice:

Naše emoce a intuice hrají klíčovou roli v rozhodování. Přestože je důležité se opírat o fakta a logiku, často jsou to naše „střevní pocity“, které nás vedou k nejlepším rozhodnutím. Například, když máme pocit, že něco „není v pořádku“, může to být signál, abychom se důkladněji podívali na detaily nabídky nebo smlouvy. Pochopení a využití těchto emocí v komunikaci a vyjednávání může být mocným nástrojem. Nejsme totiž takoví homo sapiens sapiens jak si myslíme – 95% našich rozhodnutí je totiž podvědomých, založených na instinktu a emocích. 

Slova jsou zbraň:

I když samotná slova se podílejí na celkové komunikaci jen minoritně, nelze je podceňovat. Funguje zde pravidlo 7-38-55 (autorem je Albert Mehrabian), které znamená, že slova mají na celkové komunikaci podíl jen 7%, tón hlasu 38% a celých 55% řeč těla. Další důkaz toho, že nejme příliš racionální. Až 80% informací získáváme očima.

Vnímejte i neformální řeč při setkání nebo loučení, ta hodně napoví o osobnosti obchodního partnera. Snažte se vést diskuzi a určovat tím její směr. Můžete využít i principy reverzní psychologie – můžete člověka přimět udělat něco žádoucího tím, že mu dáte instrukce k pravému opaku.

Nevěřte jen slovům:

Neverbální komunikace, jako je tělesný jazyk a mimika, nám může prozradit mnohem více než slova. Například, pokud někdo při jednání neustále kontroluje své hodinky, může to znamenat, že je netrpělivý, roztržitý nebo na vás prostě nemá čas. Pozorováním a správným interpretováním těchto signálů můžeme lépe porozumět skutečným pocitům a záměrům druhé strany.

Win-win strategie:

Win-win strategie se zaměřuje na hledání řešení, které jsou výhodné pro obě strany. Místo soustředění se na to, jak získat co nejvíce pro sebe, se snažíme najít řešení, které uspokojí potřeby obou stran. Ještě lepší je hledat nová řešení, kdy ani jedna strana nemá pocit, že se musela něčeho vzdát. Tento přístup vede k dlouhodobějším a stabilnějším vztahům a zvyšuje pravděpodobnost budoucí spolupráce. 

Efektivní komunikace a vyjednávání jsou klíčové dovednosti, které mohou výrazně ovlivnit váš osobní i profesní život. Porozuměním emocím, verbální a neverbální komunikaci a principům win-win strategie můžete zlepšit svou schopnost efektivně komunikovat a dosahovat úspěšnějších výsledků. A pamatujte, že stejně jsou nejdůležitější samotné činy. 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email